Norsk eller English? Both please!

NORWEGIAN:

Dette innlegget blir i to deler, bare for å kjapt forklare litt av bakgrunnen for at denne nettsiden har litt blandet språk nå for tiden. Jeg har i lang tid prøvd å finne ut hva jeg vil gjøre ut av det, om jeg skal kjøre på med rent Norsk, eller om jeg skal kjøre på med Engelsk. Jeg vet jeg legger altfor mye i det siden det egentlig ikke er så mange lesere her uansett, men det spiller ingen rolle. Jeg føler at at mye kan uttrykkes bedre med Engelsk, men mange ganger så er Norsk også å foretrekke. Så slo det meg, må jeg egentlig velge? Hvorfor ikke kjøre på med begge?

Man må jo strengt talt ikke gjøre noe som helst, det er jo min egen blogg, jeg bestemmer, og sånn ble det. Selve sidene blir på Engelsk av ren praktisk årsak, mens innholdet i bloggen kan variere i språk.

Owlando

ENGLISH:

This blogpost will be a two parter, one in Norwegian and one in English, just to explain the mixed language content on this website. For a long time, I have been trying to figure out what I want to do with this place and my social media accounts. First question have almost always been, what language to use? Just go all out Norwegian, or stick with the international English. I probably put way too much thought into this since there are probably not many readers here anyway, but I figured that it does not really matter. Some things are better expressed in English, and some things are better in Norwegian. Then it hit me, do I really need to choose just one? Why not have both?

I do not need to choose, I can do whatever I want, this is my blog after all. So my decision is to let all the page content be in English, and that the blog posts will be a mix between Norwegian and English posts. As easy as that.

Owlando