Makro

Bilder der man går litt dypere inn i detaljene, og stort nærmere enn makro nivået kommer man ikke.
En spennende type fotografi som kan gi et nytt syn på de hverdagslige tingene.


prev gallery

next gallery