Abstrakt

Er det foto, er det kunst, eller hva er det? Det er begge deler, og det kalles gjerne abstrakt.
Det er bilder tatt utenfor boksen, og ikke helt er lett å beskrive, og slik skal det være.


next gallery